Veľmi malý svet vedy

Published by Ren on

Na záver školského roka je pripravený špeciálny Vedecký brloh – bude o nanotechnológiách, ktoré sa
uplatňujú v bežnom živote a my o nich ani netušíme.

Na praktických pokusoch si ukážeme nástroje na skúmanie nanočastíc, základné výrobné postupy
používané v nanotechnológiách, zaujímavé vlastnosti nových a netradičných materiálov, ale aj trendy
v nanomedicíne či v nanoelektronike. Malí vedci sa dozvedia, v ktorých oblastiach každodenného
života sa nanotechnológie využívajú.

Sprievodkyňou vo veľmi malom svete bude je Zuzana Tkáčová, ktorá vyštudovala umelú inteligenciu
na TU v Košiciach. K nanotechnológiám sa prvýkrát dostala ako stredoškolská učiteľka v pilotnom
európskom projekte NANOYOU (Nanotechnology for Youth). V rámci neho sa na školách v celej
Európskej únii pripravovali a overovali učebné materiály a aktivity zamerané na nanovedu a
nanotechnológie. Po skončení tohto projektu vyštudovala nanoedukáciu na Central Michigan
University a bionanotechnológie na Universität Kaiserslautern. Na Slovensku v spolupráci s
Metodicko-pedagogickým centrom rozbiehala špecializované nanovzdelávanie učiteľov
prírodovedných a technických predmetov. V súčasnosti pracuje na Ústave informatiky
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako expert pre didaktické inovácie v národnom projekte IT
Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Brloh sa bude konať ako vždy vo Výmenník Obrody, na ulici Obrody v Košiciach.
Vstupné je 1 eruo pre deti staršie ako 5 rokov (rodičia ako doprovod vstupné neplatia) 🙂


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *